Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Naše obchodní jméno je Daniel Škubal,  - Black Kale FOOD, vlastníkem je Daniel Škubal.,: se sídlem Za Humny 227, Hněvošice 73735, IČ: 17802873 ,DIČ: nejsme plátci DPH, Registrace: Společnost vedená u Magistrátu města Opavy. Spisová značka: C 380601 

,. Spojení na nás hledejte v sekci „kontakt“.
1.2. Vlastníme a provozujeme internetovou stránku www.blackkale.cz. (dále jen „stránka“)
1.3. Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti mezi námi jako prodávajícím a Vámi jako kupujícím ovocné a zeleninové šťávy a další zboží v internetovém obchodě www.blackkale.cz a spolu s potvrzenou objednávkou tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupující je vázán VOP okamžikem odeslání objednávky, kterým stvrzuje, že se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí.
1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které kupní smlouva neupravuje, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634 / 1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
1.5. Pokud tyto VOP změníme, upozorníme Vás na stránkách a budete mít možnost se s nimi seznámit před odesláním Vaší objednávky. Nové VOP jsou závazné okamžikem odeslání Vaší objednávky.
1.6. Použitím těchto stránek a zadáváním vašich objednávek souhlasíte s níže uvedenými obchodními podmínkami.
1.7. Jestliže máte zájem o další informace, prosím kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na této stránce.

2. Objednání zboží

2.1. V našem eshopu si pořizujete hlavně zboží zdravé výživy, life style produkty a další zboží, které se může měnit.
2.2. Vyberte zboží z nabídky, řádně vyplňte objednávkový formulář a objednávku odešlete. Kupující má vždy možnost před odesláním objednávky zkontrolovat její obsah i cenu (včetně ceny za doručení zboží) a případně ji opravit. Kupující musí být plnoletý a k realizaci objednávky uvést pravdivé a úplné informace požadované v objednávkovém formuláři.
2.3. Po odeslání objednávky kupující obdrží od prodávajícího emailovou zprávu potvrzující její přijetí.
2.4. Jakmile dojde k zaplacení vaší objednávky, zašleme vám na vaši emailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři potvrzení o zaplacení a informaci, že vaše objednávka se začíná vyřizovat.
2.5 Akceptujeme pouze platby kreditní/debetní kartou, případně bankovním převodem.
2.6. Bio kvalitu jednotlivých ingrediencí prokazují certifikáty farem a obchodních partnerů.

3. Nedosažitelnost zboží

3.1. Čerstvé BIO a nebio zboží je do našeho skladu dováženo od řady různých farmářů a certifikovaných BIO dodavatelů. Nemůžeme nést odpovědnost za nepředvídatelné okolnosti, které mohou dodávky postihnout a ovlivnit tak případně i samotnou výrobu nebo dodání produktu. Pokud taková okolnost nastane, budeme Vás informovat emailem nebo telefonicky. V některých případech může dojít k nedodání zboží bez možnosti náhrady za alternativu. Jako například nebude nikde v dané době k dispozici čerstvá BIO červená řepa a musí se tedy počkat pár dní na její dodání.

4. Cena zboží

4.1. U každého zboží je vždy uvedena cena v českých korunách včetně DPH. Cena je vždy za uvedené množství produktu (0,5 litru, litr, ks). Cena za dopravné je v objednávce uvedena zvlášť. Cena celého nákupu vč. dopravy je před odesláním objednávky kupujícímu potvrzena v objednávkovém formuláři a je včetně DPH. Účtovaná sazba DPH u potravin je 15%, u ostatního zboží 21%, a u dopravy je 21%. V případě, že se objednává zboží se sazbou DPH 15%, tak i DPH u dopravného je sníženo na 15% DPH.
4.2. Odesláním objednávky kupující vyslovuje svůj souhlas s převzetím a zaplacením objednaného zboží.
4.3. K odeslání objednávky po kontrole údajů kupujícím použije zákazník tlačítko ,,Dokončit” po jehož stisknutí dojde k odeslání objednávky. Za správnost údajů v objednávce vložené kupujícím není prodávájící povinen zodpovídat.
4.4. Prodávající vystavuje kupujícímu řádný daňový doklad s položkovým uvedením cen veškerého objednaného zboží, event. dopravného. Tento doklad bude doručen na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní nebo ve fakturačních údajích při objednávce.
4.5. Ceny se upravují na základě obchodních podmínek. Daniel Škubal - Black Kale FOOD si vyhrazuje právo na uvádění slev a osobních cen. Objednávky zadané před termínem uvedení slevy nemají na slevu nárok.

5. Dodání zboží

5.1. Zboží je dodáváno pouze na dodací adresu uvedenou v objednávce. Vybraný sortiment zasíláme pomocí kurýrní služby, nebo vlastním dovozem.
5.2. Zboží přebírá osoba určená v objednávce v určeném časovém intervalu. O tomto intervalu informujeme předem emailem, telefonicky nebo jinak. Nebude-li na místě v určené době přítomná, lze zboží předat členu rodiny nebo jiné osobě na dané adrese, která je ochotna zboží převzít. Nebude-li na místě dodání zjištěna přítomnost uvedených osob, kontaktujeme Vás za účelem dohody o náhradním doručení (se zřetelem, že zboží se rychle kazí). Náhradní doručení do domu bude účtováno jako další závoz (dle ceny závozu), pokud není nutnost opětovného závozu způsobena ze strany Daniel Škubal - Black Kale FOOD. V případě osobního odběru zboží je zákazník povinen si zboží vyzvednout v den a čas tomu určený. V případě nedoručení zboží napoprvé Daniel Škubal - Black Kale FOOD přestávají nést odpovědnost za kvalitu zboží.
5.3. V případě, že za vás dodávku převezme někdo jiný (například recepce, soused) prosím připomeňte jim, že chlazené nebo mražené produkty musí být vybrané z obalu a uskladněné v chladničce či mrazničce.
5.4. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, event. neúspěšným pokusem o předání zboží, nejste-li v čase doručení přítomen/a event. případně neoprávněného odmítnutí převzetí. Od bodu neúspěšného předání zboží začíná lhůta garance kvality, pak již nebude uplatnitelná.
5.5. Činíme veškerá opatření, aby Vám zboží bylo doručeno včas. Přesto se mohou vyskytnout nepředvídatelné dopravní, technické či přírodní překážky, které mohou čas dodání ohrozit. V takovém případě Vás budeme neprodleně kontaktovat a operativně řešit možnosti doručení.
5.6. Po dodání je vaší povinností zkontrolovat obsah dodávky. V případě, že naleznete jakékoli nedostatky, informujte nás prostřednictvím emailu uvedeného na naší webové stránce.

6. Platba za zboží

6.1. Za zboží je možno platit buď to bankovním převodem anebo platební kartou prostřednictvím platební brány ComGate. Bezhotovostní převod v CZK může být proveden na účet č. 2500761358/2010.

6.2 Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

6.3. Když platíte v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. Když platíte bezhotovostně je cena splatná do 7 dní od uzavření kupní smlouvy, nebo dle data uvedeného na faktuře. Pokud do té doby nezaplatíte, tak vaši objednávku zrušíme, přesněji řečeno odstoupíme od kupní smlouvy. K odstoupení od kupní smlouvy nastává i v případě, že vám zboží doručíme dle vaší objednávky a vy ho ve lhůtě 7 dnů nezaplatíte. V tomto případně však hrozí smluvní pokuty a náhrada škody dle bodu 8.11 v odstavci 8. Odstoupení od smlouvy + smluvní pokuty a náhrady škody. 

6.4. U bezhotovostních plateb budete uvádět námi přidělený variabilní symbol. Dále pak platí, že cena je uhrazena až v okamžiku, kdy se připíše na náš účet.

6.5. Fakturu se všemi potřebnými náležitostmi Vám pošleme na váš e-mail, případně přiložíme i k objednávce do balíku.

6.6. Pokud vám zboží odešleme a vy si ho z jakéhokoliv důvodu na vaší straně nevyzvednete, jde to k vaší tíži. Cenu za opakované doručení či za doručení jiným zvoleným způsobem vám naúčtujeme a vy jste povinni ji zaplatit. Pokud zboží převezmete a neuhradíte ve lhůtě splatnosti na faktuře, jsme oprávnění odstoupit od kupní smlouvy. V tomto případně však hrozí smluvní pokuty a náhrada škody dle bodu 8.11 v odstavci 8. Odstoupení od smlouvy + smluvní pokuty a náhrady škody. 

6.3 Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

 

6.4. Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

 

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Kontakty

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

7. Záruka 100% kvality a vady zboží

7.1. Bude-li v dodávce některé zboží chybět nebo bude poškozené, pošlete nám mailovou či telefonickou zprávu do 24 hodin od převzetí zboží spolu s popisem a fotodokumentací dané vady.
7.2. Uznané reklamace vyřizujeme kompenzací v následující dodávce, vrácením peněz na účet anebo v naléhavých případech dodáním náhradního zboží v nejbližším možném termínu.
7.3. Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující, v případě uznání oprávněnosti reklamace může u prodávajícího žádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.
7.4. Oprávněné reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má koncový zákazník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
7.5. V případě poruchy nebo výskytu vady zboží v záruční době je místem pro uplatnění reklamace autorizované servisní středisko výrobce zboží uvedené na záručním listě. Jestliže pro Vámi reklamované zboží servisní místo v žádném uvedeném seznamu není, lze reklamaci uplatnit na provozovně společnosti Daniel Škubal - Black Kale FOOD na adrese: Daniel Škubal - Black Kale FOOD, Za Humny 227, Hněvošice, 74735.
7.6. Pokud vám v servisu sdělili, že je zboží neopravitelné (máte potvrzení) a že máte dořešit s prodejcem (Daniel Škubal - Black Kale FOOD ) vrácení peněz či výměnu za nový kus, zašlete opravný (montážní list) a záruční list poštou na adresu Daniel Škubal - Black Kale FOOD, Za Humny 227, Hněvošice, 74735 nebo na e-mail info@blackkale.cz. Na základě zaslaných dokumentů bude posouzena oprávněnost vaší reklamace, následně vás budeme kontaktovat.
7.6. K reklamovanému zboží je vždy nutno přiložit kopii nákupních dokladů. Zboží zasílané na reklamaci nikdy nelze zaslat na dobírku.
7.7. Reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno kompletní (kabely, zdroje, manuály, CD-ROM, atd.) – pouze v případě, že toto zboží má podobné materiály či dokumentaci. Zboží nesmí být mechanicky poškozeno. 

8. Odstoupení od smlouvy + smluvní pokuty a náhrady škody

8.1. S ohledem na charakter zboží, které se rychle kazí, není kupující dle § 1837 písm. e) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník oprávněn od smlouvy odstoupit po uplynutí 24 hodin od potvrzení vaší objednávky.

8.2. Jako spotřebitelé máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě čtrnácti dní ode dne převzetí zboží, neboť kupní smlouva je vždy uzavřena prostřednictvím komunikace na dálku. Jedná-li se o dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí počítá se lhůta čtrnácti dní ode dne převzetí poslední dodávky zboží. 

8.3. Rozhodnete-li se odstoupit od kupní smlouvy v souladu s předchozím bodem 8.2. těchto OP eshopu, mějte na paměti, že nám musíte také bez zbytečného odkladu vrátit zakoupené zboží, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. My uděláme totéž s penězi až k nám zboží dorazí.

8.4. Odstoupení od kupní smlouvy vlastně znamená, že vy nám vrátíte neporušené zboží a my vám jeho cenu (peníze), od které odečteme náklady za dopravu a platbu. Náklady na vrácení zboží nesete vy. Vrátíte-li nám zboží poškozené, domluvíme se, že případnou výši škody na zboží jsme oprávnění jednostranně započíst proti pohledávce (nároku) na vrácení jeho ceny.

8.5. Berte na vědomí, že nelze odstoupit v souladu s ust. § 1837 OZ od kupní smlouvy, mimo jiné, když jste si koupili zboží:

 • Které vám bylo upraveno na míru dle vašeho přání nebo pro vaši osobu;
 • Které podléhá rychlé zkáze; viz. bod 8.1.
 • Které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • Které bylo v uzavřeném obalu a které jste z obalu vyndali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

8.6. V případě, že vám společně se zbožím darujeme nějaký dárek a vy pak odstoupíte od kupní smlouvy, domluvme se, že tímto se ukončuje také darovací smlouva, a vrátíte nám spolu se zbožím také dárek. Darovací smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou.

8.7. V případě, že si objednáte produkt s obsahem alkoholu (např. víno). Kurýr bude při předání vaší zásilky s alkoholickým produktem kontrolovat váš věk z důvodu zákazu prodeje alkoholu osobám mladším 18 let.

8.8. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.9. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.10. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

8.11. Není-li jakýkoliv peněžitý dluh Kupujícího uhrazen řádně a včas, je firma Daniel Škubal - Black Kale FOOD oprávněna požadovat po spotřebiteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

 1. Prodávající má vždy vůči Spotřebiteli vedle smluvní pokuty vždy právo na náhradu škody v plné výši.
 2. Poskytovatel je oprávněn klientovi účtovat poplatek ve výši 500 Kč bez DPH za každou upomínku související s dluhem Klienta dle Smlouvy a těchto Podmínek.

9. Zdravotní stav

9.1. Před začátkem pití ovocných a zeleninových šťáv, konzumací produktů, které pozitivně ovlivňuji zdravotní stav nebo úpravou dietního režimu, Vám doporučujeme se poradit s Vašim lékařem, o vhodnosti a zdravotních rizicích (například těhotné a kojící ženy, diabetici, alergici a podobně…).
9.2. Produkty společnosti Daniel Škubal - Black Kale FOOD nemusí být vhodné pro každého, proto se před začátkem poraďte se svým lékařem. V případě, že užíváte jakékoli léky nebo máte zdravotní těžkosti, prosím informujte se nejprve u svého ošetřujícího lékaře.
9.3. Naše webové stránky a zasílané informační materiály obsahují všeobecné informace týkající se zdraví a stravování, nejsou však náhradou za lékařskou konzultaci a ani nejsou přizpůsobené speciálním požadavkům.
9.4. V případě potřeby nás před zahájením objednávky a konzumace zboží nás informujte o vašich alergiích, zdravotním stavu, předepsaných lécích a nebo nedávných / blížících se operacích. Rádi v rámci našich možností poradíme.

10. Registrace na stránkách

10.1. Při registraci uvádějte pravdivé a úplné informace a udržujte je aktuální.
10.2. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou přístupné pouze Vám, udržujte je v tajnosti a chraňte před zneužitím (např. se odhlaste, pokud objednáváte z cizího počítače). Jste odpovědní za užití Vašeho jména a hesla na stránkách, zejména za objednání zboží z Vašeho přístupu.
10.3. Zapomenete-li heslo, na vyzvání Vám jej vyresetujeme a pošleme nové na emailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci. Jméno ani heslo nesdělujeme telefonem ani neposíláme na jinou emailovou adresu než zaregistrovanou.
10.4. Vyhrazujeme si právo ukončit Vaši registraci.

11. Internetové spojení

11.1. Internet je nestabilní médium, proto nemůžeme zaručit nepřerušení či bezchybné připojení na naše stránky, stejně jako neodpovídáme za funkčnost a kompatibilitu našich stránek s Vaším softwarem či výskyt aplikací, které mohou ohrozit či poškodit některá zařízení.
11.2. Vyhrazujeme si právo omezit přístup na stránky kdykoliv bez předchozího upozornění, zejména za účelem údržby a aktualizace našich stránek.

12. Informace na stránkách

12.1. Na stránkách uvádíme vybrané informace o zboží, zejména název, cenu a prodávané množství zboží. Dále uvádíme popis charakteru či použití zboží, který Vám usnadní a přiblíží přípravu a konzumaci. Tyto informace jsou pouze orientační a doporučující, v žádném případě nezakládají jakoukoliv naši odpovědnost za Vaše nakládání se zbožím.
12.2. Objevíte-li jakékoli nepřesnosti, dejte nám, prosím, vědět, abychom je napravili. Rovněž uvítáme Vaše nápady a tipy k produktům.

13. Ochrana duševního vlastnictví

13.1. Obsah stránky zahrnující zejména texty, fotografie, grafická a jiná výtvarná díla, software, ochranné známky a jiná práva požívající ochrany je výlučným vlastnictvím Daniel Škubal - Black Kale FOOD a nesmí být užívána v nejširším významu bez předchozího písemného souhlasu jednatelů Daniel Škubal - Black Kale FOOD
13.2. Zahrnutí této stránky částečně či úplně na stránky třetích osob je přípustné pouze po předcházejícím písemném souhlasu jednatelů Daniel Škubal - Black Kale FOOD

14. Ochrana osobní údajů

14.1. Osobní údaje kupujících požadované v objednávkovém formuláři shromažďujeme v nezbytném rozsahu za účelem dokončení a zpracování internetového obchodu, zjištění zpětné vazby zákazníků a informování zákazníků o novinkách. V nezbytném rozsahu je také sdělujeme obchodním partnerům realizujícím prodej zboží (např. smluvní dopravce).
14.2. Kupující vyslovuje svůj souhlas se zasíláním pravidelného emailového zpravodaje, aktuálními recepty, novinky na blogu a dalšími informacemi, který zasíláme s ohledem na povahu našeho obchodu. Každý kupující má možnost se od něj odhlásit kliknutím na odkaz ve spodní části tohoto emailu.
14.3. Kupující vyslovuje svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení uzavřením kupní smlouvy a to až do doby odvolání takového souhlasu. Prodávající se zavazuje nezpřístupnit osobní údaje o kupujících získané svojí obchodní činností žádné další osobě. Dále se zavazuje zabezpečit databázi s osobními údaji kupujících proti zneužití.
14.4. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům prostřednictvím registrovaného přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

14.5. Ochrana osobních údajů dle GDRP

.Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

 1. Jako prodávající plně respektujeme důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.
 2. Podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) máte jako kupující právo na přístup (právo na poskytnutí seznamu zpracovávaných informací o své osobě), právo na opravu (osobních údajů, které nám nahlásíte, že nesouhlasí), právo na výmaz (právo být zapomenut, pokud neexistuje nadřazený zákonný důvod o uchování osobních údajů déle), právo na omezení zpracování (např. znepřístupnění Vámi vybraných osobních údajů nebo dočasné odstranění zveřejněných údajů z internetových stránek), právo na přenositelnost dat (data obdržíte ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu), právo vznést námitku (v případě, že nelze vyhovět Vašemu právu na výmaz, můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro jiný účel, například přímého marketingu nebo profilování) a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se na nám můžete obrátit na e-mailu objednavky@blackkale.cz nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 3. V souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) zpracováváme Vaše data a osobní údaje na základě oprávněného zájmu správcenezbytné pro splnění smlouvy nebo nezbytné pro splnění právní povinnosti pouze po minimální nutnou dobu a v co nejmenším nutném rozsahu vzhledem k účelu jejich zpracování, který nám ukládají zákony (zejména č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 280/2009 Sb., daňový řád, č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a další).

Dále zpracováváme Vaše data a osobní údaje na základě Vašeho dobrovolného, účelného, prokazatelného a informovaného souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat. Pokud svůj souhlas s účelem zpracování odvoláte, budou Vaše data bez prodlení vyřazena ze zpracování, pokud je nebude nutné zpracovávat z jiných právních důvodů (např. nezbytných pro splnění smlouvy nebo pro splnění právní povinnosti).

 1. Uplatnění práva na přístup a opravu

Na požádání Vám podle možností obratem, písemně a v souladu s Vaším právem na přenositelnost dat oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory naším snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, nebo si přejete odvolat svůj souhlas, kontaktujte nás prosím obratem na objednavky@blackkale.cz, kde jsme Vám k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

 1. Uplatnění práva na výmaz a omezení zpracování

Vaše údaje použijeme v případě, že s Vámi chceme sdílet jen z našich produktů či služeb nebo zajímavé produkty a služby našich byznys přátel a partnerů. Případně připravovat pro Vás personalizované zprávy na základě Vaší reakce na našich webech nebo v e-mailech. Účast na takových akcích je samozřejmě dobrovolná.

Pokud byste s nimi nesouhlasili, máte právo svůj souhlas kdykoliv odebrat a můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli Vaše údaje podle toho zablokovat. V případě e-mailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv jednoduše odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého našeho e-mailu. V případě SMS odesláním zprávy na kontaktní e-mail.

 1. Automaticky získané osobní údaje

Když navštívíte naše webové stránky např. www.blackkale.cz, , zaznamenají námi používané webové servery a služby standardním způsobem informace o zařízení, informace z protokolu, IP adresu, která Vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, používaný internetový prohlížeč, webovou stránku, ze které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte a také datum a délku návštěvy.

Tyto informace jsou používány za účelem měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek a jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce a mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům (např. Google Analytics, Seznam, Facebook...).

 1. Automaticky získané údaje o chování návštěvníka na webu a cookies

Automatické získávání a zpracování údajů o chování návštěvníků webu pro marketingové účely (cílení reklamy) je možné pouze na základě Vašeho souhlasu a je aktivováno z Vašeho podnětu, vyjádřeného aktivním zaškrtnutím možnosti „Souhlasím“, která následuje za upozorněním v dolní části webové stránky. Údaje o chování návštěvníka na webu mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje získávání údajů o chování návštěvníků webu.

Údaje o Vašem chování se mohou ukládat jako malé soubory “cookies” ve Vašem zařízení, usnadňují navigaci a zajišťují vysokou míru uživatelského komfortu webové stránky. Dále se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého zařízení navštívili naše stránky. Do souborů cookies se neukládají žádné osobní údaje.

Souhlas se získáváním a zpracováním údajů pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Případně můžete používání cookies také deaktivovat přímo ve Vašem internetovém prohlížeči.

Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies:

Typ

Název

Účel

Expirace

Vlastní

Mioweb

Marketing

30 až 365 dnů

Cookies třetích stran

Google Analytics

Získání statistických informací

Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění

Cookies třetích stran

Pixel Facebook

Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Facebook, opětovné cílení reklamy (retargeting)

180 dnů

 

 1. Sdělené osobní údaje

Vaše osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace přes webový formulář, facebook formulář s žádostí o odběr novinek, přihlášením do ankety, vypsáním cen nebo vyplněním objednávky. Na každém takovém místě je vždy srozumitelně uvedeno, jaké údaje a za jakým účelem je poskytujete.

 1. Vyslovení souhlasu se zpracováváním osobních údajů

Pro získání prokazatelného souhlasu elektronickou cestou využívám technologii double opt-in. Znamená to, že na Vaši e-mailovou adresu zašleme zprávu, ve které zcela jasně a srozumitelně uvedeme, za jakým účelem osobní údaje poskytujete (proč), v jakém rozsahu budou zpracovávány (k čemu). V případě, že si budete přát udělit tento souhlas, kliknete na potvrzovací odkaz v této zprávě a tím učiníte svůj jednoznačný projev vůle. V případě, že souhlas neposkytnete, budou Vaše data vyřazena ze zpracování.

 1. Zpracovávání osobních údajů

Správcem a hlavním zpracovatelem osobních údajů je naše firma:

Daniel Škubal - Black Kale FOOD
Za Humny 227, Hněvošice, 74735
IČ: 17802873 , DIČ: nejsme plátci DPH
Registrace: Společnost vedená u Magistrátu města Opavy. Spisová značka: C 380601 

 

Zpracovatelem osobních údajů jsou (nebo mohou být):
Mailchimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

MailerLite, Address: J. Basanavičiaus g. 15, Vilnius, Lithuania, Registration: 302942057, VAT code: LT100007448516

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
a další.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši zaměstnanci, spolupracovníci, agentury, obchodníci a dodavatelé jsou z naší strany vázáni mlčenlivostí, diskrétností a všichni bez výjimky podléhají Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce: www.eduway.cz

15. Doplňující obchodní podmínky vztahující se na konání AKCE - KURZY - WORKSHOPY

 

16. Doplňující obchodní podmínky vztahující se k Cateringovým službám Daniel Škubal - Black Kale FOOD

 

17. Doplňující obchodní podmínky vztahující se k objednávkám nebo zboží  či produktům podléhajícím rychlé zkáze

 

19. Doplňující obchodní podmínky k Affiliate programu a Ambasadorů Daniel Škubal - Black Kale FOOD

 

18. Závěrečná ustanovení

15.1. Tyto podmínky ve spojení s objednávkou, kterou činíte na našich stránkách, představují úplnou dohodu o kupní smlouvě. Stane-li se některá její část neplatná, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.
15.2. Smlouva se řídí českým právem a veškeré spory jsou příslušné českým soudům.
15.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
15.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

15.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Daniel Škubal - Black Kale FOOD, Za Humny 227, Hněvošice, 74735, tel: 778 713 668, 773 633 581, e-mail: info@blackkale.cz

 

Objednávky v období 23.12.2021 - 2.1.2022 budou postupně vyřizovány od 3.1.2022. Děkujeme