Doplňující obchodní podmínky vztahující se k objednávkám nebo zboží  či produktům podléhajícím rychlé zkáze

17. Doplňující obchodní podmínky vztahující se k objednávkám nebo zboží  či produktům podléhajícím rychlé zkáze

Dodatek k prodeji čerstvých produktů a zboží na objednávku:

prodávajícím (Black Kale s.r.o.):

Provozovny prodávajícího:
Black Kale, Ostrava - Smetanovno náměstí 10, Ostrava, 70200

 PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN V SOUVISLOSTI 

 1. Prodávající je povinen dodat zboží podle potvrzené objednávky.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, v případě dovozu včetně ceny za dopravu.
 3. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno, doplněné o telefonické spojení a e-mailovou adresu. Kupující je odpovědný za uvedení správných a úplných údajů. V případě uvedení nesprávných údajů odpovídá kupující prodávajícímu za vzniklou škodu.
 4. Kupující je povinen dodržovat skladovací podmínky stanovené pro zboží.
 5. Veškeré osobní údaje poskytnuté kupujícím při objednávce jsou důvěrné. Prodávající prohlašuje, že tyto osobní údaje nebude sdělovat žádné třetí osobě.
 6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a převzetí zboží.
 7. Prodávající má právo odmítnout objednávku a nedodat objednané zboží, pokud kupující nezaplatí zálohu, je-li požadována, či v případě pozdního objednání, či z důvodů naplnění výrobní kapacity prodávajícího, z důvodu nejasných nebo neúplných kontaktních údajů, nebo nemožnosti kontaktovat kupujícího. O této skutečnosti, pokud je to reálně možné, bude kupující prodávajícím informován emailem nebo telefonicky.
 8. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy (stornovat již potvrzenou objednávku) při objednání dětských, speciálních a svatebních či jiných raw dortů, a to nejméně 10 dní před termínem dodání zboží. V takovém případě se prodávající zavazuje vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu nebo její část. Storno objednávky musí být potvrzeno písemnou nebo elektronickou formou ze strany kupujícího.
 9. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy ve lhůtě kratší než 5 dní před dodáním zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu stornopoplatek, a to v následující výši:
  1. odstoupení od smlouvy 5-3 dny před dodáním zboží – poplatek 50% z kupní ceny,
  2. odstoupení od smlouvy 2 dny před dodáním zboží – poplatek 90% z kupní ceny,
  3. odstoupení od smlouvy 1 den před dodáním zboží – poplatek 100% z kupní ceny,
   Bližší informace je možné získat na e-mailu: objednavky@blackkale.cz nebo na tel:778 713 668.
 10. V případě, že si zákazník nevyzvedne závaznou objednávku, produkt či jiné zboží, které např. podléhá rychlé zkáze do 48 hod. od dne vyrobení, je povinen uhradit zboží v 100% výši, protože prodávajícímu již vznikly náklady s tím spojené. Prodávající však není povinen již znehodnocené zboží podléhající rychlé zkáze po uběhnutí 48 hodin z hygienických důvodů vydat.
Objednávky v období 23.12.2021 - 2.1.2022 budou postupně vyřizovány od 3.1.2022. Děkujeme